Reception

Reception

Reception

Evt. reception efter vielsen

Brudepar har i forbindelse med den Borgerlige vielse mulighed for at leje "retssalen" til en efterfølgende mindre reception. Retssalen har plads til ca. 40 personer. Bordopstilling m.v.  kan I aftale med kustoden, der vil være til stede under receptionen.
Prisen for leje af Retssalen er 750 kr. + moms
Dertil kommer bordopstilling, oprydning samt lån af bestik, glas, tallerkener m.v., der koster 300 kr. + moms pr. påbegyndt time.

Mad og drikkevarer

Brudeparret har selv mulighed for at medbringe et let traktement som f.eks. champagne, vin og vand, pindemadder, samdwich o.lign. Kaffe og the kan ved bestilling leveres af Det gamle Rådhus. Der er  ikke adgang til køkkenfaciliteter.

Ribe Turistbureau tlf 75 42 15 00 kan være behjælpelig med henvisning til madleverandører, frisører, overnatningsmuligheder mv.

fotografier fra bryllupsreception

fotografier fra bryllupsreception