Kaffestuen

Kaffestuen

Kaffestuen

 

I Kaffestuen hænger portrætter af Ribe kommunes sidste 4 borgmestre, amtsborgmestre og stifamtmænd: 

Borgmestre:

 • 1970 Carl Johan Pedersen
 • 1978 Jens Christensen
 • 1994 Jørgen Elsted Hansen (*1941)
  Valgt i kommunalbestyrelsen 1978 for de Konservative. [44] 
  Direktør for 'Perrot' vandingsmaskiner i Gredstedbro.
 • 2002 Preben Rudiengaard (*1944)
  Fra 1972 ansat ved Tønder Sygehus, 1974 praktiserende læge i Skærbæk, 1978 embedslæge i Ringkøbing Amt og fra 1984 i Ribe Amt. Valgtes 1994 i byrådet for Venstre. [45]
  Var 1. og senere 2. viceborgmester inden han fra 2002 og indtil udgangen af 2006 var den sidste borgmester i Ribe, hvorefter kommunen nedlagdes og sammenlagdes med Bramming og gl. Esbjerg kommuner til den ny Esbjerg Kommune.
  Blev 1998 folketingsmedlem, valgt i Ribe Amtskreds og fra 2007 Sydjyllands Storkreds.

De fire portrætter er udført af den russiske kunstmaler Alexander Thieme

 

Lokalet er tillige udsmykket med portrætter af de 4 amtsborgmestre fra det tidligere Ribe Amt.

Herudover hænger der portrætter af stifamtmændene Ebbe Morten Edelberg

Portrættet er udført af kunstmaler Andreas Friis.

og Henrik Moltke- Leth portrættet er udført af Alexander Thieme