Lån/leje af lokaler

Sæt en særlig ramme om dit arrangement

Sæt en særlig ramme om dit arrangement

Oplev et historisk vingesus i Det Gamle Rådhus, hvor vielser med kærlighed og romantik har afløst Riber Ret´s makabre domsfældelser.

Borgersalen benyttes tirsdag, torsdag, fredag og lørdag til vielser, hvorfor der kun undtagelsesvis kan afholdes arrangementer de pågældende dage i Borgersal og retssal.

  • Konferencer
  • Folkeoplysende møder
  • Møder for foreninger med lokal tilknytning
  • Kurser
  • Receptioner
  • Kulturelle foredrag
  • Mindre koncerter
  • Udstillinger
  • Vielser
  • Osv.

I Borgersalen/Bryllupssalen i stueetagen er der plads til ca. 70 personer.

I Retssalen - ca. 40 personer. Lokalet er nyrenoveret og udstyret med moderne teknologi/AV-udstyr.
I Byrådssalen på 1. sal er der plads til 24 personer.
I Kaffestuen er der plads til 20-30 personer.

Herudover er der 3 grupperum, som kan lejes i forbindelse med leje af andet lokale.Der er trådløst netværksforbindelse i hele huset.

Ansøgningsskema der i udfyldt stand skal indsendes til DgR enten via e-mail eller med post.