Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger kan låne lokalerne vederlagsfrit; men ønskes der kustodebistand, skal det bestilles via ansøgningsskemaet og det koster 375 inkl. moms kroner pr. påbegyndt time.
Kustoden sørger for op- og aflåsning af lokaler, evt. servering samt oprydning. Derudover tilbydes et kvarters guidet rundvisning i bygningen.
Ønskes der ikke kustodebistand, kan I låne en nøgle til Det gamle Rådhus.
Nøglen udleveres af kustoden efter nærmere aftale.

ansøgningsskema, der i udfyldt stand skal indsendes til DgR i Ribe enten på e-mail eller med post.