Øvrige foreninger

Øvrige foreninger

Øvrige foreninger

Øvrige foreninger skal efter 01.01.2020 betale efter "lejepriser m.v. for Det Gamle Rådhus i Ribe"