Øvrige foreninger

Øvrige foreninger

Øvrige foreninger

Øvrige foreninger med lokal tilknytning samt offentlige samarbejdsparter kan leje lokalerne til særlige arrangementer for 750 kr. pr. arrangement.
Kustodebistand koster 375 kr. (inkl. moms)pr. pågbegyndt time.
Kustoden sørger for op- og aflåsning af lokaler, evt. servering samt oprydning. Derudover tilbydes et kvarters orientering om bygningen og dens historie.
Ønskes der ikke kustodebistand, kan I låne en nøgle til Det gamle Rådhus.
Nøglen udleveres af kustoden efter nærmere aftale.

Ansøgningsskema, der i udfyldt stand skal indsendes til DgR enten på e-mail eller med post.