Private arrangementer

Private arrangementer

Private vil  kunne leje lokaler til private arrangementer.

Nærmere oplysninger herom kan med virkning fra 2020 fås på tlf. 27 74 12 85