Rådhussamlingen

Rådhussamlingen

Rådhussamlingen

Rummet var oprindeligt gældsfængsel – for de mest hæderlige lovovertrædere - hvorimod det almindelige fængsel for kriminelle lå i kælderen.

I dag anvendes gældsfængslet som udstilling for Rådhussamlingen. Udstillingen er lavet af Sydvestjyske Museer og består af museets genstande.
Samlingen rummer dele af byens arkiv helt tilbage fra middelalderen – fra samme periode stammer flere af byens repræsentative genstande. Udstillingen giver et indtryk af byen, bystyret og borgernes liv.

Dokumenter var kun retsgyldige med byens underskrift, hvortil en seglstampe blev anvendt.

Riber Ret

Byen stod som garant for, at de handlende brugte ret mål og vægt og lå derfor inde med de rette potte- og tøndemål. Brændestempler blev anvendt til at mærke godkendte tønder. Af rådmandsstoben fra 1564 blev der drukket øl, ikke kun af byens rådmænd men også af borgerne – til f.eks. vielser.

De store Tohåndssværd stammer fra 1500 årerne – såkaldte ceremonisværd. Vægterens morgenstjerne var våbenet, som natpolitiet holdt ro og orden med. Riber Ret var dengang meget berygtet:

”Ak ja min søn”, sagde den gamle kone, ”du kan være glad for, at du ikke blev dømt ved Ribe Ret”, – han hang i Varde galge. Beviserne hænger her i form af lænker og fingerskruer. Bøddelsværdet har tre huller i spidsen til fastgørelse af blyvægte – det gav større kraft i hugget.

Bestemmelserne i Ribe Statsret: Ribe stadsret

Jernhånden

Siden år 1269 havde Ribe sin egen byret. Stadsretten gav regler for borgernes færden i handel og vandel. ”Jernhånden” på Nørreport symboliserede markedsfred og orden.

Jernhånden

Ribe Ret var dengang meget berygtet:

Beviserne hænger her i form af lænker og fingerskruer. Bøddelsværdet har tre huller i spidsen til fastgørelse af blyvægte – det gav større kraft i hugget