Retssalen

Retssalen

Retssalen

I det lokale, der indtil for få år siden fungerede som retssal, er der i dag indrettet et mødelokale udstyret med moderne AV-udstyr og trådløs Internetforbindelse.

RIBER RET

”Tak din Gud, at du ikke kom for Riber Ret, sagde Kællingen, da hun så sin søn dingle i Varde Galge.”

Det gamle ordsprog er ikke blevet brugt uden grund, for Riber Ret havde strengere straffe end Jyske Lov og var mere udførlig og nøjagtig end f.eks. Københavns og Roskildes Lov.

Riber Ret blev stadfæstet af kong Erik Glipping (Klipping) på et Danehof i Nyborg i 1269. Jyske Lov havde da allerede været gældende siden 1241, men det havde vist sig, at det var nødvendigt med en anderledes lovgivning i landets købstæder med et pulserende internationalt handelsliv end i de små landsbyer.

Den ældste Riber Ret bestod af 60 artikler, men efterhånden blev den udvidet til 123. På de områder, hvor Riber Ret ikke havde lavet egne regler, var det stadig Jyske Lov, der var gældende.

Hvor Riber Ret ikke havde lavet egne regler, var det stadig Jyske Lov, der var gældende.