Husets historie

Rundt i huset

Rundt i huset

Rådhuset bliver omtalt første gang i 1496 men er ældre: Karin Madsdatter og hendes søskende har arvet det efter deres far, væbneren Mads Pedersen Skriver, der er den ældst kendte ejer. Huset blev oprindeligt bygget som to huse. I 1708 købes det af Ribe by og bliver anvendt som rådhus fra 1709.
 

Et minde fra Middelalderen

Bygningen står endnu med to rigt profilerede dørindfatninger, hvorover der er to latinske indskrifter: ”Kristus regerer” og ”Kristus sejrer” hugget i sandsten.
Rådhuset er opført i gotisk byggestil og står som en af de sidste middelalderlige bygninger i Ribe.

Sidefløjen og tårnet er tilbygninger

idefløjen mod Sønderportsgade og tårnet er nye tilbygninger opført i perioden 1892-1894

Sidefløjen mod Sønderportsgade og tårnet er nye tilbygninger opført i perioden 1892-1894. I sidefløjen var der indtil sommeren 2007 retssal – nu mødesal med Av-udstyr. På første sal findes den tidligere byrådssal.
Huset fik i 1892 – 1894 en gennemgribende restaurering af arkitekt H. C. Amberg.