Husets historie

Husets historie

Husets historie

Det Gamle Rådhus i Ribe ejes – efter Kommunalreformen i 2007 - af Esbjerg Kommune.
Huset er omtalt første gang i 1496 og blev oprindelig bygget som to huse.
I 1708 købte Ribe by ejendommen og anvendte den som rådhus fra 1709 til 2006.
Bygningen er prydet med to rigt profilerede dørindfatninger, hvorover der er to latinske indskrifter - "Kristus regerer" og "Kristus sejrer" - hugget i sandsten.
Gamle billeder fra Rådhuset (Dansk Center for Byhistorie)

Gotisk byggestil fra Middelalderen

Rådhuset er opført i Gotisk byggestil og står som en af de få bygninger i Ribe, der er bevarede fra Middelalderen. Sidefløjen mod Sønderportsgade og tårnet er tilbygninger opført i perioden 1892-1894. I samme tidsrum gennemgik huset en gennemgribende restaurering med bistand af akitekt H.C. Amberg.
Sidefløjen, der indtil Retsreformen i 2007 husede Retten Ribe, anvendes i dag som mødelokale med moderne AV-udstyr og trådløs Internetadgang.

Bogen "Det gamle rådhus i Ribe" redigeret af Flemming Just og Michael Alrøe Jensen kan købes via Sydvestjyske Museers hjemmeside