Rådhusets ejere

Rådhusets ejere

Rådhusets ejere

Rådhuset bliver omtalt første gang i 1496, men er ældre: Karin Madsdatter og hendes søskende har arvet det efter deres far, væbneren Mads Pedersen Skriver, der er den ældst kendte ejer. 

Følgende personer været ejere af Rådhuset:

1496 Karin Madsdatter sælger til Nis Ebsen

1526 Nis Ebsen sælger til magister Hans Severinsen

1528 Hans Severinsen sælger husene, som nu er forenet til kannikken Niels Thorkildsen. Prisen var 800 Mark Dansk

1591 Oluf Nielsens enke sælger hjørnehuset til rådmand Anders Sørensen. Enken bor selv i det nordlige hus

1611 Husene er atter samlet. Anders Sørensens arvinger sælger huset til Dr. Chr. Bording

1619 Udgiveren af den første danske avis digteren, journalist Anders Chr. Bording blev født i den sydlige ende af huset, i Borgersalen

1673 Huset går fra Bordings arvinger til rådmand Niels Pedersen Terpager

1708 Terpagers datter, Anne Terpager, sælger huset til byens rådmænd (Byrådet) for 386 rigsdaler

1709 Den 11. oktober, på Kong Frederik den IV’s fødselsdag indvies huset som rådhus

2007 Pr. 1. januar nedlægges Amterne. Ribe og Bramming kommuner sammenlægges med og bliver en del af Esbjerg Kommune. Ribes gamle Rådhus ophører med at fungere som rådhus.